Обліку і оподаткування

 

Завідувач кафедри – СВИНОУС Іван Вікторович, д-р екон. наук, професор.
 
У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» на тему: «Економічний механізм формування і функціонування ринку свинини в Україні».

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04.

«Економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності» на тему: «Організаційно-економічні засади функціонування особистих селянських господарств».

Напрям наукових досліджень є обґрунтування теоретико-методологічних та прикладних засад підвищення ефективності функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах.

Викладає дисципліни: бухгалтерський облік, фінансовий облік


СТАДНІК Леонід Іванович, канд. екон. наук, доцент

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05«Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство)» на тему: "Економічна еффективність виробницта яєць на промисловій основі (на матеріалах птахопідприємств центральної та східної частини України)".

Метою досліджень є Визначення основних проблем організації та ведення бухгалтерського обліку в аграрних формуваннях, а також пошук шляхів їх вирішення.

Викладає дисципліни: організація обліку, організація обліку і контролю, організація обліку в сільському господарстві, облік в бюджетних установах, бухгалтерський облік в рибництві.

 


ХОМЯК Наталія Василівна, канд. екон наук, доцент

В 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.03. «Праця, заробітна плата і рівень життя» на тему: «Формування системи соціального захисту сільського населення в радіаційно-забруднених районах».

Метою досліджень є Вдосконалення обліку та контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Викладає дисципліни: облік в ЗЕД, звітність підприємств, облік в банках, міжнародні стандарти аудиту, етика обліку і аудиту

 
 

ЗАБОЛОТНИЙ В’ячеслав Сергійович, канд. екон. наук, доцент

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва»

Метою досліджень є Аналіз ринку м’ясопродуктів та вивчення методів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю м’ясної продукції.

Викладає дисципліни: фінансовий облік, організація і методика аудиту, облік і аудит, облік і звітність в оподаткуванні.

 


ХОМОВИЙ Сергій Михайлович, канд. екон. наук, доцент

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тварин».

Метою досліджень є Облік біоенергетичних витрат у сільськогосподарських підприємствах.

Викладає дисципліни: управлінський облік, облік у зарубіжних країнах, методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті.

 

 


ТОМІЛОВА Надія Олександрівна,  канд. екон. наук, доцент

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Внутрішньогосподарський облік виробництва продукції кормових культур».

Метою досліджень є поглиблення теоретичних положень та розробка методичних та організаційно - практичних рекомендацій щодо вдосконалення внутрішньогосподарського обліку в кормовиробництві та його впровадження в облікову політику підприємств агропромислового виробництва для ефективного управління виробництвом продукції кормових культур

Викладає дисципліни: 1С бухгалтерія, бухгалтерський облік, аудит, внутрішньогосподарський контроль.

 

 


ГАВРИК Олеся Юріївна, канд. екон. наук
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Управління витратами підприємств яєчного птахівництва».

Метою досліджень є поглиблення теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення системи управління витратами підприємств яєчного птахівництва в умовах варіативності внутрішнього та зовнішнього середовища.

Викладає дисципліни: Бухгалтерський облік (загальна теорія), Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Фінансовий облік – 1, Фінансовий облік – 2, Податковий менеджмент.

 

 


Шевченко Любов Володимирівна, старший лаборант

 

 

 

 

 

 


Телефон кафедри: 33-11-18